Người Hỏa Tiễn

Người Hỏa Tiễn

Người Hỏa Tiễn

Chuyến du hành cảm tử của ba phi hành gia đầu tiên bay lên Mặt Trăng

21/12/1968 – Bốn ngày trước Giáng sinh

Ba phi hành được nai nịt an toàn ngồi bên trong một con tàu vũ trụ nhỏ ở độ cao bằng tòa nhà ...  Xem Tiếp