Waltz (Trọn Bộ 6 Tập)

Waltz (Trọn Bộ 6 Tập)
Có một thiếu niên lân la ở đầu đường xó chợ. Thiếu niên ấy gọi là “Ve”.
Giờ đây, thiếu niên ấy đã ngã vào bàn tay lạnh giá của bóng tối. Gã đàn ông đưa đường dẫn lối đã nhìn thấy gì ở cậu? Lòng can đảm, sự quyết tâm, sự đối đầu… Điệu Waltz duyên dáng của những tay “sát thủ”. Sự tái xuất của bộ đoi nguyên tác Korato Isaka và minh họa Megumi Osuga!!

1

Ebook Waltz (Trọn Bộ 6 Tập) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Waltz (Trọn Bộ 6 Tập) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3