Tuyển Chọn 100 Bài Luận Tiếng Anh Cao Cấp

Tuyển Chọn 100 Bài Luận Tiếng Anh Cao Cấp
Tuyển Chọn 100 Bài Luận Tiếng Anh Cao Cấp được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và làm luận tiếng Anh của tất cả học viên Anh ngữ. Chủ điểm của các bài luận bao quát thật nhiều lĩnh vực từ sinh hoạt gia đình đến nhà trường và các hoạt động xã hội.
Bố cục bài luận gồm 4 phần:

Đọc bài luận
Học từ vựng và các ví dụ tiếng Anh đi kèm
Bài dịch đề nghị
Thực hành viết luận

1

Ebook Tuyển Chọn 100 Bài Luận Tiếng Anh Cao Cấp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tuyển Chọn 100 Bài Luận Tiếng Anh Cao Cấp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3