Tư Tưởng Hiếu Đạo Trong Phật Giáo

Tư Tưởng Hiếu Đạo Trong Phật Giáo
Tư Tưởng Hiếu Đạo Trong Phật Giáo
Kinh phật thuyết hiếu tử nói “con người nếu chỉ dùng Thức ăn ngon và y phục tốt đẹp để phụng dưỡng cha mẹ, mà không dẫn cha mẹ đến với tam bảo thì tuy có hiếu dưỡng cũng như bất hiếu.”
Từ đây có thể thấy được phật giáo coi trọng đạo hiếu xuất thế gian, điều này có nghĩa một người phải làm sao cho cha mẹ giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mới được coi là chí hiếu đích thực. Đây chính là quan điểm hiếu đạo cao tốt không giống với những quan điểm hiếu đạo thông thường khác, bởi vì nếu không hiếu được sự luân chuyển trong vòng sinh tử thì cũng không thể thực hành hiếu đạo một cách hoàn thiện nhất. 

1

Ebook Tư Tưởng Hiếu Đạo Trong Phật Giáo đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tư Tưởng Hiếu Đạo Trong Phật Giáo với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3