Trần Thế Phật Duyên-Cảm Ngộ Triết Lý Chân Không

Trần Thế Phật Duyên-Cảm Ngộ Triết Lý Chân Không
Chưa thấy mặt trời chiếu sáng, đuốc lửa tự cho rằng mình sáng. Người đời chưa thấy loài chim quý, nghĩ rằng chim quạ là chim thần, suy nghĩ của họ quả là thiển cận.
Người học Phật cần chú trọng đến việc lĩnh ngộ, đó hoàn toàn là do nâng cao cảnh giới nội tâm, chứ chẳng phải ở chỗ tụng kinh nhiều hay ít. Chỉ cần thành tâm hướng đến Phật pháp tất có ngày đắc đạo.

1

Ebook Trần Thế Phật Duyên-Cảm Ngộ Triết Lý Chân Không đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Trần Thế Phật Duyên-Cảm Ngộ Triết Lý Chân Không với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3