Thuế TAX

Thuế TAX
Thuế TAX
Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước nên bất cứ quốc gia nào cũng cần có chính sách thuế. Thuế cũng là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách, giúp duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước, chính vì thế, thuế có tầm ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, cụ thể như:

Đối với các cá nhân thì thuế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đến chi phí phải bỏ ra dể sử dụng tài sản.
Đối với các doanh nghiệp, thuế tác động đến mọi hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến việc xác định giá bán, chi phí và kết quả kinh doanh.
Đối với Nhà nước, thuế là công cụ quan trọng trong quản lý và chi tiêu công. Nếu xây dựng chính sách thuế không phù hợp sẽ có thể dẫn đến thâm hụt Ngân sách hoặc ngược lại có thể sẽ làm mất lòng tin của dân đối với Nhà nước.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chính sách thuế cũng thay đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Để giúp người đọc hệ thống lại những văn bản pháp luật hiện thời dang áp dụng và hệ thống hóa kiến thức về từng sắc thuế, tập thể tác giả đã mạnh dạn giới thiệu cuốn sách “Thuế” với bố cục được trình bày gồm có 7 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về thuế
Chương 2. Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Chương 3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt
Chương 4. Thuế Giá trị gia tăng
Chương 5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Chương 6. Thuế Thu nhập cá nhân
Chương 7. Các loại thuế khác

Trong quá trình biên soạn, ở mỗi chương chúng tôi tập trung nêu rõ các nội dung chính của từng loại thuế như đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, cách tính, cách kê khai nộp thuế và đặc biệt có nhiều bài tập cho người đọc thực tập cách tính thuế cùng hệ thống hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm và một sô’ bài tập thực hành để người đọc thực hành.
Chúng tôi hy vọng cuôn sách “THUẾ“ sẽ đáp ứng được yêu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu và thực thi thuế của người đọc. Ngoài ra, cuốn sách này còn là tài liệu học tập của toàn bộ sinh viên khối ngành kinh tế.

1

Ebook Thuế TAX đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thuế TAX với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3

WEBVAYVON.COM - ƯU ĐÃI VAY TIỀN ONLINE LÃI SUẤT 0% CHO LẦN VAY ĐẦU - CHỈ CẦN CMND - GIẢI NGÂN 15 PHÚT