Thiền Tâm Từ

Thiền Tâm Từ
Thiền Tâm Từ
Lòng bi mẫn xóa bỏ những ngăn cách, mở toang tất cả những cánh cửa để đi đến bến bờ tự do, giải thoát, làm cho những tâm hồn nhỏ nhen trở nên rộng mở như thế gian. Lòng bi mẫn mang lại một trái tim nhân ái, vị tha; nó chắp cánh cho những ai muốn từ bỏ thế gian muôn vàn phiền não và đầy ích kỷ nầy. — Hòa thượng NYANAPONIKA

1

Ebook Thiền Tâm Từ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thiền Tâm Từ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3