Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm

Tăng Sự Bách Giảng - Quy Chế Tùng Lâm
Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm
Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
Bài 1: Phân biệt tùng lâm
Bài 2: Tùng lâm ở Trung Quốc
Bài 3: Bố cục tùng lâm
Bài 4: Bốn mươi tám đơn vị
Bài 5: Ý nghĩa của chữ “đơn”
Bài 6: Sự thú vị chốn tùng lâm
Bài 7: Danh xưng trong Phật giáo
Bài 8: Ngôn ngữ chốn tùng lâm
Bài 9: Một ngày ở tùng lâm
Bài 10: Tứ đại đường khẩu
Bài 11: Tuần liêu cáo chúng
Bài 12: Kì đầu kì cuối
Bài 13: Kì nghỉ phóng hương
Bài 14: Qui ước cộng trụ
Bài 15: Chuyển đơn và lưu đơn
Bài 16: Vấn đề đặc thù.

1

Ebook Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tăng Sự Bách Giảng – Quy Chế Tùng Lâm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3