Tam Tạng Giáo Điển

Tam Tạng Giáo Điển
Tam Tạng Giáo Điển
“Đức Phật đã khám phá trên bước đường tri hành những phương pháp giúp ngài đi đến sự trực nhận và bản chất của hiện hữu. Tiếp xúc thẳng với dòng sinh lực màu nhiệm ấy, tâm linh Ngài đột nhiên trở thành cao cả, sáng tỏ, nhân cách Ngài trở thành siêu việt vĩ đại.”
(Trích Tam Tạng Giáo Điển)
Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
Hành trình của Đức Phật
Nguyên lý Chánh đạo
Pháp tu học cao thượng về trí tuệ
Từ u mê đến giác ngộ
Đạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay?
Những biến thể của Phật giáo ngày nay
Tín tâm và tự tin
Tư cách đạo đức
Hổ thẹn
Sự sợ bị trách móc
Kiến thức
Bố thí
Trí tuệ
Mười điều răn của niệm
Sống với pháp trong cuộc đời.

1

Ebook Tam Tạng Giáo Điển đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tam Tạng Giáo Điển với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3