Silver Spoon (Tập 14)

Silver Spoon (Tập 14)
Trường trung học chuyên nghiệp Ezono nằm giữa một vùng thiên nhiên kỳ vĩ, đất rộng thẳng cánh cò bay, ngựa chạy chồn chân mỏi gối. Tại đây có một cậu học trò tên là Hachiken đang sống và học tập. Không, phải nói là bị bắt ở lại thì đúng hơn…
Và đây, câu chuyện về mùa xuân ở một vùng đất đẫm nước mắt xin được phép bắt đầu!

1

Ebook Silver Spoon (Tập 14) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Silver Spoon (Tập 14) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3