Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Cuốn sách cung cấp cho người đọc những khái niệm, đặc điểm và nội dung hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam, với cái nhìn
tổng quan nhưng khá hấp dẫn về sự phong phú, đa dạng của các hoạt động văn hóa tại địa phương. Từ đó khẳng định những giá
trị văn hóa tinh thần mà nó mang lại cho nhân dân nơi cơ sở cũng như những mặt hạn chế cần có những giải pháp khả thi để
khắc phục; những yêu cầu và đòi hỏi của việc quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện
nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ quản lý văn hóa nơi cơ sở và những ai quan tâm nghiên cứu trong
lĩnh vực này. Đặc biệt hy vọng cuốn sách sẽ được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập, tham khảo hữu ích cho các trường đại
học và cao đẳng có liên quan.

1

Ebook Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3

WEBVAYVON.COM - ƯU ĐÃI VAY TIỀN ONLINE LÃI SUẤT 0% CHO LẦN VAY ĐẦU - CHỈ CẦN CMND - GIẢI NGÂN 15 PHÚT