Phương Thức Và Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin – Sách Kỹ Năng Tóm Tắt Và Tổng Quát Khi Tiếp Nhận Các Văn Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội

Phương Thức Và Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin - Sách Kỹ Năng Tóm Tắt Và Tổng Quát Khi Tiếp Nhận Các Văn Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội
Phương Thức Và Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin – Sách Kỹ Năng Tóm Tắt Và Tổng Quát Khi Tiếp Nhận Các Văn Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội
Trong thời đại bùng nổ thông tin nói chung và thông tin khoa học nói riêng, hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, chúng ta có không biết bao nhiêu ấn phẩm ra đời, bao nhiêu sự kiện được đưa lên các nguồn thông tin đại chúng… Xuất phát từ thực tế này, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ lâu, đã hình thành nhu cầu về hệ thống các phưcmg thức xử lý thông tin. Từ đó, các cách và kỹ năng về tóm tắt – tổng thuật các loại văn bản khoa học tự nhiên và khoa học học xã hội đã ra đời. Bằng chứng là trên thế giới, vào đầu những năm 80, cứ mỗi hằng năm, người ta thường công bố khoảng từ 30.000 đến 40.000 các loại tổng thuật/ tổng luận/ lược thuật/ chú giải các tài liệu khoa học.
Ngày nay, các bình diện nghiên cứu khoa học ngày càng được mờ rộng, sự tương tác ngày càng tăng, khối lượng ngày càng lớn. Tất cả đã làm sâu thêm sự mâu thuẫn giữa khối lượng, số lượng các thông tin đồ sộ và khả năng tiếp nhận thông tin của con người. Từ đó, một yêu cầu lớn được đặt ra là làm thế nào để xừ lý tốt các nguồn thông tin đó. Con đường nhanh nhất là tổ chức một mạng lưới các cơ quan thông tin, nhất là các loại thông tin khoa học. Đó chính là việc xừ lý các văn bản gốc cấp 1 để biên soạn nên các tài liệu thông tin tổng thuật/ tổng luận cấp 2. Hoạt động xử lý thông tin này sẽ cho ra sản phẩm tóm tắt/ tổng luận/ tổng thuật/ giản lược/ toát yếu…
Trong thực tế, mỗi người đều có thể thực hiện các công việc tổng thuật các văn bản để phục vụ cho công việc nghề nghiệp của mình. Chẳng hạn như có thể tổng thuật các báo cáo của một hội nghị khoa học; tổng thuật loạt bài viết đăng trên báo, tạp chí về các chủ đề như: sinh đẻ có kế hoạch; phòng chổng HIV; tác hại của thuốc lá; tuyên truyền bảo vệ môi trường; tác hại của ma túy, trò chơi điện tử…; tổng thuật để trình bày lịch sử vấn đề trong luận văn/ luận án khoa học;…
 

1

Ebook Phương Thức Và Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin – Sách Kỹ Năng Tóm Tắt Và Tổng Quát Khi Tiếp Nhận Các Văn Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phương Thức Và Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin – Sách Kỹ Năng Tóm Tắt Và Tổng Quát Khi Tiếp Nhận Các Văn Bản Khoa Học Tự Nhiên Và Xã Hội với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3

WEBVAYVON.COM - ƯU ĐÃI VAY TIỀN ONLINE LÃI SUẤT 0% CHO LẦN VAY ĐẦU - CHỈ CẦN CMND - GIẢI NGÂN 15 PHÚT