Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Đại Số 9

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Đại Số 9
Mỗi chuyên đề gồm 3 phần:
Kiến thức cần ghi nhớ : Tóm tắt những kiến thức cơ bản, kiến thức bổ sung cần thiết để làm cơ sở giải các bài tập.
Một số ví dụ : Đưa ra những ví dụ chọn lọc, tiêu biểu. Mỗi ví dụ thường có: Tìm cách giải, trình bày lời giải kèm theo nhận xét, bình luận, lưu ý.
Bài tập vận dụng: Được phân loại đa dạng theo trình độ kiến thức, có cả những bài tập được trích trong đề thi HSG Toán trong và ngoài nước.

1

Ebook Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Đại Số 9 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Đại Số 9 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3