Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc

Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc
Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc
Vào năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết công nhận ngày Vesak là ngày lễ hội văn hóa thế giới và thừa nhận các đóng góp to lớn của Phật giáo cho thế giới. Từ năm 2004, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã đóng vai trò quan trọng, tài trợ cho đại lễ Vesak. Trường Đại học Mahachula Iongkornrajavidyalaya đã được chỉ định là đơn vị tổ chức chính của đại lễ, theo đó, Ủy ban Tổ chức quốc tế (viết tắt là IOC) của đại lễ Vesak LHQ được hình thành.
Từ năm 2004 đến nay, cộng đồng Phật giáo thế giới đã đi một chặng đường dài của đại lễ Vesak. Đất nước Thái Lan rất vinh dự và vui mừng đóng vai trò của nước đăng cai. Quãng thời gian một thập niên đã giúp Ủy ban Tổ chức Vesak LHQ được trưởng thành và phát triển với bốn phương diện: hội thảo, văn hóa, nghi lễ và phụng sự. Nhiều kinh nghiệm đã đạt được và đây là thời gian chúng ta có thể chia xẻ với mọi người. Dĩ nhiên, sẽ luôn có chỗ cho sự tăng trưởng và phát triển và tất cả chúng ta đang phấn khởi để chứng kiến sự phát triển đó.
Ủy ban Tổ chức quốc tế đã ủng hộ và chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công mỹ mãn Đại lễ Vesak LHQ và hội thảo quốc tế vào năm 2008. Lần này, chúng ta có thêm niềm tin đầy đủ với Việt Nam với tư cách là chủ nhà của Vesak LHQ 2014 lần thứ hai.
Hãy để cho giáo pháp của Đức Phật là ngọn hải đăng cho thế giới, chuyển hóa vô minh và khổ đau trong tâm chúng ta, mang lại sự phát triển và năng lực bền vững cho nhân loại và quan trọng hơn, cho hòa hợp và hòa bình thế giới.

1

Ebook Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3