Phạm Võng Kinh (Tập 1) – Giới Giải

Phạm Võng Kinh (Tập 1) - Giới Giải

Phạm Võng Kinh (Tập 1) – Giới Giải

giúp người đọc hiểu giữ giới đúng đắn, giới hạnh đúng đắn là những chuẩn mực gì, với người tu học mà vẫn còn mưu sinh thì
những giới hạn cần giữ gìn gồm những gì (gọi là tiểu giới), riêng đối với người đã mang danh là người dẫn dắt người khác
và nhận của tín thí cung dường [cung dưỡng] được cung cấp từ mọi người thì những giới hạn cần giữ gồm những điều gì (gọi
là trung/đại giới), mà vì mang danh là người thầy giảng đạo phạm vào thì đó chắc chắn không phải là người chân chính.

Thước đo này sẽ giúp chúng ta đối chiếu lại để tránh gây nhân duyên chuyền níu nhau, thầy làm vua ma thì trò sẽ thành dân
ma (trích Thiếu thất lục môn yếu chỉ) khi mà làm sai, cố tình sai, truyền dạy cho người khác sai. Nên nhớ rằng “Hiểu sai,
hành sai Truyền sai “Giới” cũng đều là phạm “Giới”.

1

Ebook Phạm Võng Kinh (Tập 1) – Giới Giải đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phạm Võng Kinh (Tập 1) – Giới Giải với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3