Lời Phật Dạy

Lời Phật Dạy
Lời Phật Dạy
“Trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như biển cả. Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài thể hiện bằng ngôn từ và hành động, dẫn dắt chúng ta trong tình thương vô biên của Ngài”.
Cuốn sách này chứa đựng tinh túy những lời dạy của Đức Phật đã được ghi chép hàng ngàn bộ kinh. Những lời dạy này đã được gìn giữ và lưu truyền qua hơn 2500 năm, vượt qua mọi ranh giới và rào chắn, không gian và thời gian.

1

Ebook Lời Phật Dạy đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lời Phật Dạy với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3