Liễu Quán – Số 10 – PL 2560 (Tháng 1-2017)

Liễu Quán - Số 10 - PL 2560 (Tháng 1-2017)

Liễu Quán – Số 10 – PL 2560 (Tháng 1-2017)

Một mùa xuân nữa lại về! Ấn phẩm Liễu quán sẽ đến với quý độc giả như một món quà tinh thần đạo vị, có ý nghĩa mà Ban biên
soạn kính gửi đến chư tôn thiền đức, chư thiện hữu tri thức và quý độc giả với lời cầu chúc an lành, thịnh đạt.

Ấn phẩm dành chuyên trang đặc biệt đăng tải những nội dung về Xuân Di Lặc – Tết cổ truyền qua nhiều bài viết nhẹ nhàng,
thâm thúy của chư tôn đưc và nhiều tác gải mà bạn đọc hằng kính trọng, yêu quý…

1

Ebook Liễu Quán – Số 10 – PL 2560 (Tháng 1-2017) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Liễu Quán – Số 10 – PL 2560 (Tháng 1-2017) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3