Khoa Cúng Tổng Hợp

Khoa Cúng Tổng Hợp

Khoa Cúng Tổng Hợp

Cúng là một trong những phong tục nghi lễ truyền thống của người Việt Nam. Người ta tin rằng, những người đã khuất, các
vị thần, Phật, Thành Mẫu có thể nghe những lời cầu khấn của con cháu, Phật tử… và nếu thành tâm cúng sẽ được phù hộ độ
trì, ăn nên, làm ra, vạn sự như ý. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các bài cúng.

Ngoài việc cung cấp nội dung các bài cúng như cúng gia tiên, cúng Thánh Mẫu, cúng Phật, chiêu hồn các anh hùng liệt sĩ…
Cuốn sách còn hướng dẫn chi tiết cách sẵm lễ, thỉnh lễ sao cho phải phép, cách cúng để giải các sao hạn trong năm như sao
La Hầu, Kế Đô, Thổ Tú, Thái Bạch…

Đây là cuốn sách đầy đủ nhất, tổng hợp tất cả những bài cúng, vì vậy sẽ rất có ích cho những người muốn tìm hiểu và nghiên
cứu, cũng như sử dụng để cúng bài tùy theo nhu cầu, mục đích của mình.

Khoa Cúng Thông Dụng (Phật Lịch 2546):

Đường thiết dĩ

Khoa tiếp linh

Khoa thỉnh phật

Khoa triệu linh

Tắm vong

Tiến mã

Khai quang vong

Khai quang Phật

Quy vong

Khai kinh

Sám báo hiếu phụ thân, mẫu thân

Thập chú đại bi

1

Ebook Khoa Cúng Tổng Hợp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Khoa Cúng Tổng Hợp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3