Hồ Sơ Mật – Tập 8

Hồ Sơ Mật - Tập 8
Một trận động đất đột ngột diễn ra tại vùng Kanto. Trong trận động đất này, một sự cố đáng ngờ đã ập đến khiến 2 học sinh và 1 giáo viên ở trường tiểu học nọ phải bỏ mạng. Mối quan hệ giữa cái chết của 3 người đó là gì? Hình ảnh MRI của cậu thiếu niên đó là…?

1

Ebook Hồ Sơ Mật – Tập 8 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hồ Sơ Mật – Tập 8 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3