Hành Trình Khám Phá 94 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ

Hành Trình Khám Phá 94 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ
Nội dung sách bao gồm các dạng bài tập dưới dạng trò chơi, giúp trẻ rèn luyện và phát triển não trái, não phải từ mức độ dễ đến khó. Cuốn sách này chứa đựng những từ đơn giản, chữ số và câu đố bằng tranh …giúp các bạn nhỏ vửa chơi vừa phát triển các kĩ năng quan trọng như đọc, viết, đếm và quan sát

1

Ebook Hành Trình Khám Phá 94 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hành Trình Khám Phá 94 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3