English In 4 Weeks – Thông Thạo Tiếng Anh Chỉ Trong 4 Tuần (Kèm Đĩa MP3)

English In 4 Weeks - Thông Thạo Tiếng Anh Chỉ Trong 4 Tuần (Kèm Đĩa MP3)
English In 4 Weeks – Thông Thạo Tiếng Anh Chỉ Trong 4 Tuần (Kèm Đĩa MP3)
Nếu mỗi ngày bạn tập trung học tiếng Anh nửa giờ thì sau 28 ngày, bạn sẽ hoàn thành các bài học trong quyển sách này và có thể đạt trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

Phương pháp học trong 4 tuần sẽ giúp bạn đạt được kết quà như mong muốn qua 24 bài học và 4 bài ôn tập dưới hình thức trò chơi.
Phần kiến thức trọng tâm trang bị cho bạn nội dung quan trọng nhất trong từng ngày học.
Đĩa MP3 kèm theo sách cung cấp các bài nghe và bài tập thực hành.

1

Ebook English In 4 Weeks – Thông Thạo Tiếng Anh Chỉ Trong 4 Tuần (Kèm Đĩa MP3) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua English In 4 Weeks – Thông Thạo Tiếng Anh Chỉ Trong 4 Tuần (Kèm Đĩa MP3) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3