Điều Bạn Tìm Kiếm

Điều Bạn Tìm Kiếm
Điều Bạn Tìm Kiếm là một cuốn sách lạ, lạ ngay từ tên của sách. Tác giả đã phân tích và chỉ rõ mặt trái tức “cạm bẫy” của sự tìm kiếm là hưởng thụ mất phương hướng, theo đó, người tìm kiếm sẽ bị tuột dốc không phanh, vướng chấp lệ thuộc và khổ đau lâu dài.
Từ cách đặt vấn đề về những giới hạn và hệ lụy của tiền bạc, danh vọng, quyền lực và tình dục, tác giả dẫn dắt người đọc sang cách đặt vấn đề đối với “sống” bao gồm tại sao sống như cách đang sống, tại sao có vấn đề với sống, tạo sao vấn đề không chấm dứt, đâu là các nguyên do các vấn đề, cái tôi và sự sống, sống và thời gian, làm sao sống mà không có vấn đề và cách đạt tự do trong sống?
 

1

Ebook Điều Bạn Tìm Kiếm đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Điều Bạn Tìm Kiếm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3