Đặc Khảo Về Trương Công Định

Đặc Khảo Về Trương Công Định
Đặc Khảo Về Trương Công Định
Trương Định (hay Trương Công Định, Trương Đăng Định) là một võ quan nhà Nguyễn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp giai đoạn 1859 -1864.
Tập san sử địa viết về ông là công trình nghiên cứu có giá trị cao, sư tầm tài liệu công phu, xử lý thông tin khoa học, thái độ khách quan trung thực và nhất là góp phần dấy lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc.

1

Ebook Đặc Khảo Về Trương Công Định đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Đặc Khảo Về Trương Công Định với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3