215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân

215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực vào ngày 01/01/2009, là sự cần thiết nhằm thể chế hoá chủ trương đường lối, chính sách của Đản và Nhà nước về lĩnh vực tài chính; tăng cường công tác kiểm soát, phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế – xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới và đảm bảo ổn định nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đạo luật này có một sự tác động và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư và sẽ là một thách thức lớn cho các đối tượng nộp thuế trong thực hiện việc chấp hành pháp luật thuế.
Quyển sách 215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân được biên soạn nhằm giúp cho độc giả có cơ sở tra cứu và thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.
Quyển sách bao gồm 166 câu hỏi đáp và 49 tình huống xử lý trên cơ sở Luật thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành ; Nghị định 100/2008-NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Quyển sách gồm 4 phần:
Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quát về Luật thuế thu nhập cá nhân
Phần thứ hai: Trình bày 166 câu hỏi đáp thuế thu nhập cá nhân
Phần thứ ba: Xử lý 49 tình huống phát sinh thuế thu nhập cá nhân
Phần thứ tư: Giới thiệu toàn văn các văn bản luật hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và bộ biểu mẫu kê khai, đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Quyển sách này sẽ là một cẩm nang hỗ trợ đắc lực cho đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý thuế thực hiện tốt Luật thuế thu nhập cá nhân

1

Ebook 215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 215 Câu Hỏi Đáp Và Xử Lý Tình Huống Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3

3